Lütfen zamanında uzmanlarımızla temasa geçiniz.

Ewgeniy Narodetski / HWF

Ewgeniy Narodetski
Proje menejeri (Türkiye)
Tel.: +49 40 / 227019 - 16
Fax: +49 40 / 227019 - 59
ewgeniy.narodetski(at)hwf-hamburg.de